LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Hygiënemaatregelen coronavirusaanpak zorgvervoer en taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi (KNV) onderhoudt contacten met de overheid en het RIVM over de situatie rondom het coronavirus. Als het gaat om maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgen wij de lijn van de overheid en het RIVM. Zij zijn immers de experts en leidend op dit punt. Zie voor de algemene richtlijnen hier.

KNV is van mening dat het noodzakelijk is om een aanvullend standpunt in te nemen over hoe hier in de zorg- en taxivervoerpraktijk mee om te gaan. Door de extra genomen maatregelen van de overheid is weliswaar veel vervoer komen te vervallen, maar ander vervoer gaat gewoon door. Voorbeelden daarvan zijn:

 • vervoer van patiënten van en naar dialyse en chemo
 • (opvang)vervoer van kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale beroepen
 • vervoer van zorgpersoneel van en naar het werk

Het is van het grootste belang dat bij het vervoer zoveel mogelijk verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. In het belang van de cliënt of patiënt, maar ook in het belang van de chauffeurs en andere werknemers. KNV heeft dan ook aan Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS gevraagd om nadere protocollen hoe om te gaan met het noodzakelijk vervoer voor mensen die nog geen klachten hebben, wel klachten hebben of daadwerkelijk al besmet zijn met COVID-19.

Taxirichtlijn
In afwachting van de hierboven genoemde protocollen, en om eenduidig signaal af te geven, is KNV van mening dat elke vervoerder in ieder geval de volgende richtlijnen in acht moet nemen:

 1. Als er een vervoersvraag binnenkomt: laat centralist/telefonist vragen of het vervoer echt noodzakelijk is. Als dat niet zo is, ontraad het vervoer dan;
 2. Laat passagiers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en zelf de gordel om doen;
 3. Als een passagier niet zelfstandig in en uit kan stappen, dan is de inzet van een eigen begeleider/begeleiding (die de passagier zelf, of de instelling bijvoorbeeld, regelt) noodzakelijk;
 4. Zorg voor een goede hygiëne in het voertuig, hieronder vallen de persoonlijke ruimte van de passagier zoals handgrepen, tafeltjes, armleuningen, hoofdsteunen en gespen van de veiligheidsgordel, pinapparatuur enz., maak deze regelmatig schoon;
 5. Geen combinaties meer van vervoer;
 6. Geen gebruik meer maken van de voorste stoel of voorbank, dus iedereen (ook de mensen met een voorin-indicatie) dienen achterin te zitten; en maak als mogelijk een fysieke afscheiding tussen de voorste stoelen en de rest van het voertuig (zeker daar waar er geen 1,5 meter is te realiseren tussen chauffeur en passagier);
 7. De voorstoel helemaal naar voren te schuiven zodat iedereen ruime gelegenheid heeft om makkelijk in te stappen;
 8. Bij rolstoelbussen dienen de voorste 2 stoelen (links en rechts) ingeklapt te worden zodat deze niet meer te gebruiken zijn; probeer de minimale aanbevolen afstand (1,5 meter) in de bus zoveel mogelijk te realiseren;
 9. Geen contante betalingen meer in de taxi, betalingen met pin of creditcard, zoveel mogelijk buiten het voertuig.

Rolstoelgebruikers
Belangrijk punt van aandacht is het vervoer van rolstoelgebruikers. Het is onvermijdelijk om bij het in- en uitrijden en vastzetten, binnen de 1,5 meter te komen. Aanvullend adviseert KNV om bij het vervoer van rolstoelen daarom de volgende maatregelen in acht te nemen:

 1. Geen fysiek contact met passagier, alleen met de rolstoel en het vastzetsysteem;
 2. Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden van de rolstoel eerst schoon, of gebruik handschoenen;
 3. Blijf zoveel mogelijk achter de passagier (houdt de maximale afstand in acht die mogelijk is, ook op de rolstoellift);
 4. Blijf zo kort mogelijk voor de passagier, alleen bij aan/loshaken van de rolstoel;
 5. Plaats de passagier zover mogelijk achterin het voertuig.

Een aantal van deze maatregelen heeft financiële consequenties, die vervoerders niet voor eigen rekening kunnen nemen. Als vervoer niet meer gecombineerd wordt (en dus solo gedaan wordt) werkt dat kostenverhogend. Als er geen eigen bijdrage meer contant afgerekend wordt en betaling met pin of creditcard niet mogelijk is, mist de vervoerder een stukje vergoeding van die rit. KNV doet daarom een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers om mee te werken aan bovenstaande richtlijnen en om vervoerders voor de eventuele financiële gevolgen ervan te compenseren. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Wij werken samen met