LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Ledenvoordelen van KNV Zorgvervoer en Taxi

Ledenvoordelen bij lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi

Taxibedrijven die slim gebruik maken van de ledenvoordelen die KNV Zorgvervoer en Taxi biedt, verdienen (een deel van) de contributie terug. De belangrijkste voordelen op een rij:

Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche
Ontvang belangrijke informatie over de ontwikkelingen binnen de zorgvervoer en taxibranche. Onze leden ontvangen wekelijks informatieve ledenmails, en daarnaast digitale nieuwsbrieven.

Branchebijeenkomsten en netwerken
Onze bijeenkomsten worden georganiseerd om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, maar natuurlijk ook om te netwerken. Dit doen we zowel live als digitaal. Leden kunnen zo hun inbreng leveren en blijven op de hoogte van het laatste nieuws, via:

 1. ledenvergaderingen
 2. regio- en themabijeenkomsten
 3. speciale ledenevenementen
 4. werkgroepen en commissies
 5. nieuwjaarsreceptie
 6. congressen en beurzen

Commissies en werkgroepen
Als lid kunt u uw stem natuurlijk altijd laten horen en meepraten over belangrijke thema’s zoals de Cao, taxiwetgeving, fiscale zaken etc. U kunt meepraten in commissies en werkgroepen van de vereniging zoals bijvoorbeeld het Consumententaxi Overleg (CTO) of de klankbordgroep Cao.

Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
Als lid van KNV Zorgvervoer en Taxi kunt u de algemene vervoersvoorwaarden hanteren en bent u  automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Dat geeft uw klanten meer zekerheden en verkleint de kans op (juridische) conflicten.

Juridische ondersteuning
Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of de CAO Taxivervoer. Ook voor kwesties over de geldende arbeids- en rusttijdenregels kunt u bij hen terecht alsmede de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij u met raad en daad terzijde staan.

Lobby
KNV Zorgvervoer en Taxi behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel. De vereniging beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij de overheid en diverse andere organisaties. We zijn lid van de International Road Transport Union (IRU) en van VNO-NCW. Ook is KNV Zorgvervoer en Taxi lokaal actief richting gemeenten als het om lokaal taxibeleid gaat, maar ook op landelijk en lokaal niveau richting opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, provincies, zorgverzekeraars en adviseurs) en gebruikersorganisaties zoals Rover, Consumentenbond en Ieder(in).

Voordelen en verzekeringen
Verdien uw contributie terug door slim gebruik te maken van onze voordelen en verzekeringen:

 1. Medische keuringen
 2. Stilstandsschaderegeling
 3. Collectieve ongevallenverzekering
 4. KNV Zorgvergelijker
 5. Fleettankkaart en Q8 tankkaart
 6. MKB Cursus&training

 

Wij werken samen met