LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

MaaS-Lab

 

 

 

Het MaaS-Lab is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Mobility as a Service in Nederland. Doel: het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten in Nederland.

Het MaaS-Lab wordt gefaciliteerd door KNV.

 

Het werkprogramma van MaaS-Lab bevat drie opdrachten:

  • Komen tot een afsprakenstelsel omtrent datadelen en samenwerking in gerichte werkgroepen (technisch, commercieel, juridisch).
  • Belangenbehartiging voor een gelijk speelveld en gesprekspartner voor landelijke, regionale en internationale overheden en andere stakeholders.
  • Creëren van een netwerk voor kennisdeling op landelijk niveau in samenwerking met VNO-NCW, CROW, Connekt en Railforum en op internationaal niveau in samenwerking met UITP, IRU en MaaS Alliance.

Visie
De deelnemers van het MaaS-Lab hebben met elkaar een visiestuk opgesteld ten aanzien van de ambities en doelen die het samenwerkingsverband zichzelf stelt.

Lees: MaaS-Lab werkt aan publiek-privaat ecosysteem

Wat is MaaS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaaS moet samen

Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, de reisbranche, het hotel- en bankwezen inmiddels fundamenteel veranderd. Digitalisering luidt ook voor de mobiliteitsmarkt een nieuw tijdperk in, waarin reizigers via één toegangspunt het plannen, boeken en betalen voor verschillende vervoersvormen regelen. Die transitie naar ‘mobiliteit als dienst’ betekent een ingrijpende hergroepering binnen een bij uitstek traditionele markt.

Deze veranderingen versterken de behoefte om vervoerders, MaaS-aanbieders en platformen samen te brengen, om onderlinge samenwerking te bevorderen en de belangenbehartiging van de digitale mobiliteitssector richting overheden te faciliteren.

Werken aan een gezonde structuur voor MaaS

De missie van het MaaS-Lab is het tot stand brengen van optimale en gezonde MaaS-diensten, het creëren van de best mogelijke condities om MaaS-diensten te laten ontstaan, én het benutten van MaaS als een bron van duurzaamheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie voor bedrijven, reizigers en overheden.

Het MaaS-Lab is hierin een facilitator die haar omvangrijke landelijke en internationale netwerk kan activeren en een krachtige gesprekspartner voor overheden. In een unieke publiek-private samenwerking geven markt en overheid samen vorm aan regulering die goed is voor iedereen.

Wil je meedoen?

Deelname aan het MaaS-Lab staat open voor iedere betrokken marktpartij, waaronder MaaS-aanbieders, openbaar vervoer­bedrijven, taxibedrijven, regiecentrales, zorgvervoerbedrijven, touringcarbedrijven, lease­maatschappijen, fabrikanten, importeurs en start-ups.

Neem contact op met onze beleidsadviseur Sonila Metushi via s.metushi@knv.nl of via postbus@knv.nl.

Deelnemers

 

 

 

 

 

Wij werken samen met