LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

MaaS-Lab

 

Het MaaS-Lab is een samenwerkingsverband tussen alle partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service) in Nederland. Doel is het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten die aansluiten op het maatschappelijke belang en de wensen van de reiziger. Het MaaS-Lab wordt gefaciliteerd door KNV.

Het MaaS-Lab werkt met een werkprogramma. Dit werkprogramma richt zich op de volgende 3 pijlers:

  • Komen tot een afsprakenstelsel omtrent datadelen en samenwerking middels het instellen van gerichte werkgroepen (technisch, commercieel, juridisch).
  • Belangenbehartiging voor een gelijk speelveld en gesprekspartner voor landelijke, regionale en internationale overheden en andere stakeholders.
  • Creëren van een netwerk voor kennisdeling op landelijk niveau middels VNO-NCW, CROW, Connekt, Railforum en op internationale niveau middels UITP, IRU en MaaS Alliance.

KNV film over MaaS

De noodzaak voor samenwerking

Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, de reisbranche, het hotel- en bankwezen inmiddels fundamenteel veranderd. Digitalisering luidt ook voor de mobiliteitsmarkt een nieuw tijdperk in, waarin reizigers via één toegangspunt het plannen, boeken en betalen voor verschillende vervoersvormen regelen. Die transitie naar ‘mobiliteit als dienst’ betekent een ingrijpende hergroepering binnen een bij uitstek traditionele markt.

Op dit moment ontstaat de noodzaak en behoefte om vervoerders, MaaS-aanbieders en platformen samen te brengen, onderlinge samenwerking te bevorderen en belangenbehartiging richting overheden te faciliteren.

De missie van het MaaS-Lab

De missie van het MaaS-Lab is de totstandbrenging van optimale en gezonde MaaS-diensten, het creëren van de best mogelijke condities om MaaS-diensten te laten ontstaan én het benutten van MaaS als een bron van duurzaamheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie voor bedrijven, reizigers en overheden.

Het MaaS-Lab is hierin een facilitator die haar omvangrijke landelijke en internationale netwerk kan activeren en vooral een krachtige gesprekspartner voor overheden, waardoor we mee vorm kunnen geven aan regulering die goed is voor iedereen.

Geïnteresseerd?

Deelname aan het MaaS-Lab staat open voor alle bij MaaS betrokken marktpartijen, waaronder MaaS-aanbieders, openbaarvervoer­bedrijven, taxibedrijven, regiecentrales, zorgvervoerbedrijven, touringcarbedrijven, lease­maatschappijen, fabrikanten, importeurs en start-ups. Neem contact op met onze beleidsadviseur Sonila Metushi via s.metushi@knv.nl of via postbus@knv.nl.

Deelnemers

 

 

 

 

 

Wij werken samen met