LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Het MaaS-Lab kennispartner van MaaS Congres 2020

MaaS is geen hype meer. Dat dit concept het mobiliteitslandschap van Nederland verandert, staat buiten kijf. Maar hoe plukt iedereen de vruchten daarvan? Daarover gaat het MaaS Congres, op dinsdag 3 maart in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Het MaaS-Lab, een KNV initiatief, ondersteunt het MaaS Congres 2020 als kennispartner.

Tijdens dit interessante congres belichten meer dan veertig sprekers het veelbelovende mobiliteitsconcept Mobility as a Service vanuit verschillende hoeken. Ook is er veel gelegenheid voor discussie en ruim de tijd om te netwerken met vakgenoten. Samewerking is de sleutel bij MaaS. Het Maas-Lab richt zich op het creeren van een afsprakenstelsel in publiek-private samenwerking waarvan de reiziger optimaal kan profiteren. Tijdens de parallel sessie governance om 15.50u vertelt onze beleidsadviseur Sonila Metushi hoe ver het MaaS-Lab momenteel is. Het MaaS-Lab heeft een eigen stand, kom vooral langs!

Hoewel veel mensen het erover eens zijn dat MaaS de toekomst is van mobiliteit is, is er nog een groot aantal vraagstukken waar een antwoord op geformuleerd moet worden. Om MaaS te transformeren van visie naar werkelijkheid moeten nu duidelijke keuzes gemaakt worden. Op beleidsmatig, technologisch en strategisch niveau. Daar gaat het MaaS Congres dieper op in.

Korting voor KNV leden en relaties 

Als partner van het MaaS Congres 2020 krijgen KNV leden en relaties een korting van EUR 50 bij de registratie, d.m.v. code MAAS2020KNV50 in het vakje VIP Code.

Bekijk nog eens het volledige congresprogramma

Lees hier meer over het MaaS-Lab


Wij werken samen met