LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Goed nieuws voor touringcar-, zorgvervoer- en taxiondernemers

Eerder vanavond kondigde premier Rutte allerlei versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Met de versoepelingen kwam ook goed nieuws voor onze sectoren: vanaf 1 juli is het weer toegestaan om met een volledige bezetting te rijden in vrijwel alle vormen van touringcar-, zorg- en taxivervoer. Uiteraard moeten daarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen zoals die ook in onze eigen coronaprotocollen en -richtlijnen staan. We kunnen dus concluderen dat alle lobby voor en achter de schermen succesvol is geweest!

Pas halverwege; steun nog steeds nodig en vraagherstel grote uitdaging
Helaas zijn we er nog niet met deze versoepeling van de maatregelen. De zorgvervoerders zijn bijvoorbeeld nog steeds in overleg over het doorbetalen van de vaste kosten van het uitgevallen zorgvervoer. Deze kosten lopen gewoon door, maar worden lang niet altijd door opdrachtgevers vergoed. Hierdoor komen zorgvervoerders in grote problemen. Net als elk ander onderdeel van de zorgketen kunnen zij hulp echter goed gebruiken om de financiële klap die zij kregen door corona te overleven. Met hulp zijn ze in staat om ook na corona een onmisbare schakel te zijn in grote delen van de maatschappij.

Ook over de broodnodige extra steun voor de kapitaalintensieve touringcarbedrijven wordt nog steeds gepraat. Vorige jaren was de sector goed voor meer dan 10 miljard reizigerskilometers. Een aanzienlijk deel van die kilometers werd gereden in het werknemersvervoer, in de ov-ondersteuning, in het scholierenvervoer en in het evenementenvervoer. Kortom, met die ritten hielden de ondernemers Nederland mobiel waardoor grote delen van de maatschappij en de economie vlot konden draaien. Daarmee zijn ze een onmisbare schakel, net als bijvoorbeeld het ov.

Ten slotte is de vraag naar vervoer nog lang niet hersteld. Minder vraag naar vervoer laat zich de komende tijd waarschijnlijk stevig gelden in het zakelijk vervoer per taxi en het taxivervoer in de opstapmarkt. Maar ook het zorgvervoer is nog niet op het niveau van voor de crisis. Ook de vraag naar touringcarvervoer is met deze maatregelen niet meteen op hetzelfde niveau als voor corona. Het herstellen van de vraag is misschien wel de grootste uitdaging waarvoor de sectoren nu staan.

Aanpassen coronaprotocollen zorgvervoer en taxi en coronarichtlijn touringcarvervoer
Onze coronarichtlijnen worden zo spoedig mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli. Zie voor de aangekondigde algemene wijzigingen van de coronamaatregelen in het personenvervoer deze website van de rijksoverheid.


Wij werken samen met