Koninklijk Nederlands Vervoer voert een aantal secretariaten van aan KNV gelieerde stichtingen en verenigingen:

Bedrijfstakpensioenfonds beroepsvervoer over de weg
contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

BOA OV - Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in het openbaar vervoer
contactpersoon: drs. A.J. Vaandrager

Secretariaat CAO-partijen goederenvervoer
contactpersoon: secretariaat KNV Goederenvervoer

Secretariaat CAO multimodaal vervoer
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat CAO-partijen taxivervoer
contactpersoon: drs. T. Hokken

KNV-Scheidsgerecht CAO Openbaar Vervoer
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat OSV-Fonds
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat CAO openbaar vervoer
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat Stichting Kwaliteitsbevordering Openbaar Vervoer-personeel
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
contactpersoon: mr. C. Cahn

Stichting TX-Keur
contactpersoon: H. Michel

VCSA - Vaste Commissie Sociale Aangelegenheden cao openbaar vervoer
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer
contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Stichting Taxibelang Haaglanden
contactpersoon: mw. C. Buijs-Sprick

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi
contactpersoon: mw. S. Nijp
 

 

 

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »