Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl Fri, 19 Jul 2019 06:55:36 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2018/06/cropped-knv-logo-32x32.png Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl 32 32 Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie https://www.knv.nl/amsterdamse-taxibranche-neemt-maatregelen-tegen-discriminatie/ Tue, 09 Jul 2019 14:26:54 +0000 https://www.knv.nl/?p=2752 De Amsterdamse taximarkt slaat de handen ineen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) om alle vormen van discriminatie binnen de taximarkt tegen te gaan. Dit gebeurt naar aanleiding van een incident vorig jaar tijdens Pride Amsterdam, waarbij een taxichauffeur de Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz weigerde mee te nemen. Vandaag, precies een Lees meer

The post Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De Amsterdamse taximarkt slaat de handen ineen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) om alle vormen van discriminatie binnen de taximarkt tegen te gaan. Dit gebeurt naar aanleiding van een incident vorig jaar tijdens Pride Amsterdam, waarbij een taxichauffeur de Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz weigerde mee te nemen.

Vandaag, precies een maand voor Pride 2019, tekenen daarom alle Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s), Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) samen met de gemeente en de MDRA de intentieverklaring ‘discriminatievrije taximarkt’.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Amsterdam is een stad vol diversiteit. Dat maakt de stad kleurrijk, levendig en mooi. Maar dat vraagt ook dat we elkaar de ruimte geven en verschillen respecteren. Dat geldt ook voor de taximarkt in de stad. We willen dat iedereen die in Amsterdam in een taxi stapt zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Voor discriminatie is geen plaats.”

In de verklaring staan de volgende drie maatregelen:

  1. De bij TTO’s en platforms aangesloten chauffeurs worden te allen tijde op discriminatie aangesproken en worden geholpen bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
  2. Bij het signaleren van discriminatie worden passende maatregelen getroffen.
  3. De TTO’s, Uber en Viavan hebben ieder een persoon binnen hun organisatie aangewezen die de bewustwording onder de chauffeurs gaat vergroten.

Vorig jaar werd Jennifer Hopelezz geweigerd door een chauffeur van Taxi Centrale Schiphol (TCS).

Jennifer Hopelezz: “Dit was helaas geen geïsoleerd incident maar een dagelijkse realiteit voor drags, fetisjisten, transgenders en iedereen die opvalt, en dat veroorzaakt enorme woede in de LHBTQ+ gemeenschap. Ik ben blij dat dit uiteindelijk uitmondt in iets positiefs en hopelijk ervoor zorgt dat taxi’s in Amsterdam veilig zijn voor alle inwoners van deze stad.”

Gamis el Bouakili (directeur van taxibedrijf TCS): “Deze verklaring behelst waar wij voor staan en willen staan als organisatie. Het gaat in feite om het behandelen van mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dat ondertekenen we hier vandaag en die boodschap willen we uitdragen.”

The post Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” https://www.knv.nl/logistieke-alliantie-goederenvervoer-agenda-kabinet-valt-in-goede-aarde/ Fri, 05 Jul 2019 11:23:29 +0000 https://www.knv.nl/?p=2760 De 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de partijen in het bedrijfsleven en volgens infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd Lees meer

The post Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de partijen in het bedrijfsleven en volgens infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd protectionisme en klimaatproblemen stellen het logistieke systeem in Nederland daarbij voor nieuwe uitdagingen. En met de agenda anticipeert het kabinet op dit toenemende belang.

Agenda raakt iedereen

“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB-ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.

Handel én logistiek

Vorige week presenteerde het bedrijfsleven al haar visie ‘handel en logistiek in 2040’ aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. “Deze agenda is een eerste uitwerking van het kabinet op onze oproep om het logistieke systeem in samenhang met de vraag naar logistieke diensten vanuit handels- en productiebedrijven te bezien en de impact daarvan op de samenleving. Het goede nieuws is met deze agenda het ministerie laat zien dat die denkrichting is geland. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de topsector logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend”, besluit Lak.

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs

The post Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer https://www.knv.nl/welvaart-in-nederland-ondenkbaar-zonder-goederenvervoer/ Thu, 04 Jul 2019 14:30:50 +0000 https://www.knv.nl/?p=2725 De Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken. Visie 2040 voor de minister Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister van Lees meer

The post Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De Logistieke Alliantie, een bondgenootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en infrastructuurbeheerders*, wil met een ambitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

Visie 2040 voor de minister

Om dit doel kracht bij te zetten, overhandigden zij vandaag aan minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat de het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken”.

Overhandiging Visie Handel & Logistiek 2040 Steven Lak, Van Nieuwenhuizen, Aad Veenman

Goederenvervoer is overal

“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen”. Daarbij constateren de 18 partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf.

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer

Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”

Samen met topsector Logistiek

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook vandaag door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.

 

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland,  VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs.

The post Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Beurs en Symposium Stichting Veteraan Autobussen 21-22 aug. 2019 gratis toegang voor leden BVN https://www.knv.nl/inschrijving-beurs-en-symposium-stichting-veteraan-autobussen-21-22-aug-2019/ Wed, 03 Jul 2019 13:16:46 +0000 https://www.knv.nl/?p=2712 De Stichting Veteraan Autobussen bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaat zij vieren! op 21 en 22 augustus 2019 organiseren Busvervoer Nederland en Stichting Veteraan Autobussen een uniek evenement in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Bij de Beurs hoort ook een Symposium. Leden van Busvervoer Nederland hebben gratis toegang tot de Beurs en het Symposium. Lees meer

The post Beurs en Symposium Stichting Veteraan Autobussen 21-22 aug. 2019 gratis toegang voor leden BVN appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De Stichting Veteraan Autobussen bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaat zij vieren! op 21 en 22 augustus 2019 organiseren Busvervoer Nederland en Stichting Veteraan Autobussen een uniek evenement in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Bij de Beurs hoort ook een Symposium. Leden van Busvervoer Nederland hebben gratis toegang tot de Beurs en het Symposium.

Schrijf u dus in en kom kijken naar museumbussen, de nieuwste bussen, innovatie en de laatste snufjes.

The post Beurs en Symposium Stichting Veteraan Autobussen 21-22 aug. 2019 gratis toegang voor leden BVN appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Samenvatting Jaarevent KNV Zorgvervoer en Taxi 12-6-2019 https://www.knv.nl/samenvatting-jaarevent-knv-zorgvervoer-en-taxi-12-6-2019/ Tue, 02 Jul 2019 08:32:42 +0000 https://www.knv.nl/?p=2716 Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi Woensdag 12 juni jl. werd het zesde Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi gehouden, ditmaal in het BOVAGhuis te Bunnik. Op de agenda stond onder andere MaaS, het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en alternatieve brandstoffen in de toekomst. Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, de reisbranche, het Lees meer

The post Samenvatting Jaarevent KNV Zorgvervoer en Taxi 12-6-2019 appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi

Woensdag 12 juni jl. werd het zesde Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi gehouden, ditmaal in het BOVAGhuis te Bunnik.

Op de agenda stond onder andere MaaS, het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en alternatieve brandstoffen in de toekomst.

Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, de reisbranche, het hotel- en bankwezen inmiddels fundamenteel veranderd. Digitalisering luidt ook voor de mobiliteitsmarkt een nieuw tijdperk in, waarin reizigers via één toegangspunt het plannen en betalen voor verschillende vervoersvormen regelen. Die transitie naar ‘mobiliteit als dienst’ betekent een ingrijpende hergroepering binnen een bij uitstek traditionele markt.

Koninklijk Nederlands Vervoer, al meer dan 100 jaar specialist in het verbinden van verschillende mobiliteitsvormen, lanceerde tijdens dit jaarevent het KNV MaaS-Lab, dat zich richt op het samenbrengen van alle marktpartijen rondom MaaS om gezamenlijk een MaaS-ecosysteem in Nederland te ontwikkelen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor gezonde en optimale MaaS-diensten.

Het KNV MaaS-Lab is een MaaS community met een brede vertegenwoordiging van vervoerders, MaaS aanbieders en platformen. Wilt u meer weten over het KNV MaaS-Lab of hieraan deelnemen? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur Sonila Metushi via s.metushi@knv.nl of via postbus@knv.nl.

The post Samenvatting Jaarevent KNV Zorgvervoer en Taxi 12-6-2019 appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Meer open data beschikbaar door nieuwe EU-richtlijn https://www.knv.nl/meer-open-data-beschikbaar-door-nieuwe-eu-richtlijn/ Mon, 01 Jul 2019 08:39:02 +0000 https://www.knv.nl/?p=2718 De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Europese Raad, na eerdere instemming door het Europees Parlement. Per 16 juli 2019 is deze richtlijn van kracht. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze nieuwe Europese regels om te zetten in hun nationale wetgeving. De richtlijn gaat specifiek Lees meer

The post Meer open data beschikbaar door nieuwe EU-richtlijn appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Europese Raad, na eerdere instemming door het Europees Parlement. Per 16 juli 2019 is deze richtlijn van kracht. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze nieuwe Europese regels om te zetten in hun nationale wetgeving.

De richtlijn gaat specifiek over niet-persoonlijke data en informatie van publieke instellingen, ook wel Public Sector Information of PSI genoemd, inclusief mobiliteitsdata. Deze richtlijn betreft alle publieke instellingen, dus ook overheidsbedrijven in het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg.

Het idee achter het hergebruiken van overheidsinformatie is dat openbare overheidsinformatie zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar moet zijn voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld met behulp van data die de overheid verzamelt over de bezetting van parkeerplaatsen binnen de gemeente een applicatie ontwikkelen om automobilisten te laten weten waar ze het beste kunnen parkeren.

De huidige Europese regels voor het hergebruik van overheidsinformatie staan in richtlijn 2013/37/EU. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Voor Nederland zal dit betekenen dat er een aanpassing komt van de Who.

Lees hier de richtlijn.

The post Meer open data beschikbaar door nieuwe EU-richtlijn appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>