Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl Wed, 18 Sep 2019 13:58:29 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2018/06/cropped-knv-logo-32x32.png Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl 32 32 TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over https://www.knv.nl/tx-keur-neemt-landelijk-klachtenmeldpunt-taxivervoer-over-2/ Thu, 12 Sep 2019 11:47:21 +0000 https://www.knv.nl/?p=2886 TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze Lees meer

The post TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over
De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd.

Doorlopende behoefte Klachtenmeldpunt
TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient. Niet alle consumenten kunnen of willen in direct contact komen met de vervoerder bij een klacht. Daarnaast zijn sommigen van nature niet zo mondig of niet digitaal vaardig genoeg om zelf hun weg te vinden na een vervelende ervaring met een taxi- of zorgvervoer-rit. Door het Klachtenmeldpunt Taxivervoer over te nemen wil TX-Keur blijven voorzien in een maatschappelijke behoefte.

De verzamelde klachten en de informatie die uit het Klachtenmeldpunt voortkomt worden (geanonimiseerd) gebruikt om de kwaliteit van het taxivervoer verder te verbeteren. Daarnaast is de verzamelde informatie belangrijk om trends en verbeteringen te kunnen signaleren. De trends kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in politieke besluitvorming, om relevante cursussen te ontwikkelen of om adviezen voor een betere ritbeleving te geven. Klantsignalen zijn immers onontbeerlijk voor het meten van ritbeleving en voor de verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien.

Gebruik van Klachtenmeldpunt
Door de overname door TX-Keur zal het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven. Voor Keurmerkhouders blijft het gratis. Alle overige, niet TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.

Nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is onafhankelijk van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) en bestemd voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden en TX-Keurmerkhouders.

KNV en TX-Keur hebben de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi in het leven geroepen om kosten te besparen. KNV leden en Keurmerkhouders betalen geen registratiekosten (aan het beslechten van een geschil zijn wel kosten verbonden). KNV Zorgvervoer- en Taxileden of Keurmerkhouders die geen eigen geschillencommissie hebben worden hier automatisch bij aangesloten. Geschillen worden op de bekende manier afgehandeld, hieraan verandert voor u niets. Wel dient u te verwijzen naar de juiste algemene voorwaarden. Hierover krijgt u nog nader bericht.

Heeft uw organisatie een eigen Geschillencommissie?
Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie. Neem dan contact op met KNV via knvtaxi@knv.nl

KNV Zorgvervoer- en Taxileden worden automatisch uitgeschreven bij de huidige Geschillencommissie. U hoeft als KNV Zorgvervoer en Taxilid alleen te verwijzen naar de juiste voorwaarden.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

The post TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Kiwa wil prijzen tachograafkaarten verhogen https://www.knv.nl/kiwa-wil-prijzen-tachograafkaarten-verhogen/ Thu, 12 Sep 2019 07:26:30 +0000 https://www.knv.nl/?p=2883 Kiwa wil de prijs van tachograafkaarten in 2020 verder verhogen, terwijl minister Van Nieuwenhuizen onlangs zei de prijzen te willen verlagen. En ondanks de slechte prestaties van Kiwa. Onbegrijpelijk en onacceptabel, vinden KNV, TLN en evofenedex. Kiwa stelt nu voor de prijs van de kaarten met één euro te verhogen, tot 101 euro. KNV, TLN Lees meer

The post Kiwa wil prijzen tachograafkaarten verhogen appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Kiwa wil de prijs van tachograafkaarten in 2020 verder verhogen, terwijl minister Van Nieuwenhuizen onlangs zei de prijzen te willen verlagen. En ondanks de slechte prestaties van Kiwa. Onbegrijpelijk en onacceptabel, vinden KNV, TLN en evofenedex.

Kiwa stelt nu voor de prijs van de kaarten met één euro te verhogen, tot 101 euro. KNV, TLN en evofenedex dringen juist al jaren erop aan de prijzen flink te verlagen, omdat de prijzen in Nederland veel hoger liggen dan in bijna alle andere Europese landen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, die die de prijzen vaststelt na advies van Kiwa, zei in juni ook dat zij wil dat de prijzen omlaag gaan​. En dat nog voor het eind van het jaar duidelijk moet zijn met welk bedrag de prijs daalt. Dit is ook in lijn met een Kamerbreed aangenomen motie uit 2014 die oproept tot verlaging van de tarieven. De drie organisaties dringen er bij de minister op aan zich aan die toezegging te houden, en zeker niet het voorstel van Kiwa​ goed te keuren. 

Onderzoek laat op zich wachten

Minister van Nieuwenhuizen gaf in juni aan dat een prijsverlaging tot stand moet komen aan de hand van een (al in 2016 aangekondigd) ‘tarievenstelsel’ voor tachograafkaarten en verschillende andere documenten. De minister liet onderzoek verrichten naar de tarieven in andere Europese landen. Dit onderzoek zou deze zomer klaar zijn, zei ze in juni. Later gaf ze aan dat het onderzoek toch pas na de zomer klaar zou zijn. De resultaten van het onderzoek zijn er nog steeds niet. 

Europese prijs gemiddeld 59 euro

Omdat het zo lang duurt, hebben de collega’s van TLN deze zomer zelf een inventarisatie gedaan naar de prijzen van de tachograafkaarten in andere EU-lidstaten. Daaruit blijkt dat tachograafkaarten in de 28 EU-lidstaten gemiddeld 59 euro kosten. Ondernemers betalen in Nederland 100 euro voor een tachograafkaart, dat is dus 70 procent hoger dan in de rest van Europa. In 24 lidstaten zijn de kaarten goedkoper dan in Nederland, waardoor Nederland in de top-3 van duurste kaarten staat. 

Kiwa stapelt fout op fout​

Ondernemers melden bovendien al jarenlang fouten van Kiwa bij TLN, KNV en evofenedex. Fouten waar de minister van Infrastructuur en Waterstaat ook van op de hoogte is. Het meest recent waren de problemen bij de levering van de generatie 2-tachograafkaarten die gebruikt kunnen worden in de nieuwe slimme tachograaf, die Kiwa eerder dit jaar moest leveren. Kiwa kon toen zowel de kaarten die technici gebruiken in de werkplaatsen als de kaarten voor ondernemers en chauffeurs niet op tijd leveren. En nog steeds is niet bekend wanneer de Nederlandse bestuurderskaart en bedrijfskaart definitief goedgekeurd wordt.

The post Kiwa wil prijzen tachograafkaarten verhogen appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Antwoorden staatssecretaris Snel over BPM op zorgvervoervoertuigen deugen niet https://www.knv.nl/antwoorden-staatssecretaris-snel-over-bpm-op-zorgvervoervoertuigen-deugen-niet/ Wed, 28 Aug 2019 11:43:15 +0000 https://www.knv.nl/?p=2871 Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordde onlangs vragen van Tweede Kamerleden Lodders en Hermans over het opleggen van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen) op voertuigen die gebruikt worden in het zorgvervoer. De antwoorden suggereren dat Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) de maatregel acceptabel vindt, omdat er voor het zorgvervoer voldoende zeer zuinige en emissievrije voertuigen Lees meer

The post Antwoorden staatssecretaris Snel over BPM op zorgvervoervoertuigen deugen niet appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordde onlangs vragen van Tweede Kamerleden Lodders en Hermans over het opleggen van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen) op voertuigen die gebruikt worden in het zorgvervoer. De antwoorden suggereren dat Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) de maatregel acceptabel vindt, omdat er voor het zorgvervoer voldoende zeer zuinige en emissievrije voertuigen zónder BPM beschikbaar zouden zijn. “Het aanbod van elektrische auto’s is immers goed en neemt toe”, aldus de staatssecretaris. KNV Zorgvervoer en Taxi moet op basis van een rapport van CE Delft wel afstand nemen van deze stellingname van de staatsecretaris.

Ingenieursbureau CE Delft onderzocht op verzoek van de sociale partners in het zorgvervoer (KNV, FNV en CNV, verenigd in het Sociaal Fonds Taxi) de ontwikkelingen in het aanbod van emissieloze personenbussen en de te verwachten effecten van de belasting met BPM. Op 23 juli jl. verscheen hun rapport met de titel ‘Afschaffen BPM-teruggaaf voor taxi- en zorgvervoer. Inschatting van kosten en effecten’ op. De conclusies van het rapport werden ruim vóór de beantwoording van de Kamervragen met het ministerie van Financiën gedeeld.

Aanbod momenteel nog zeer beperkt, op korte termijn niet voldoende aanbod
Uit de inventarisatie van de markt voor personenbussen concludeert CE Delft dat het aanbod van elektrische personen- en rolstoelbussen op de Europese markt nog zeer beperkt is. De aangeboden emissievrije busjes zijn nog geen volwaardige vervangers van de dieselvoertuigen, vanwege de zeer bepekte actieradius (in de praktijk maximaal 100 km) en de hoge initiële investeringskosten. Daar komt bij dat de beschikbare elektrische voertuigen slechts plek hebben voor maximaal twee rolstoelen. Ook constateert CE Delft dat de laadinfrastructuur nog tekortschiet en dat deze op korte termijn ook niet in voldoende mate beschikbaar zal komen, door onder andere de lange levertijden van laadvoorzieningen. Daarnaast is het in huidige situatie onzeker of chauffeurs de voertuigen kunnen opladen op geschikte plekken en geschikte momenten.

Door de bovengenoemde zaken komt het zorgvervoer verder onder druk en dreigt deze belangrijke schakel in het leven van groepen mensen onbetaalbaar te worden.

Het onderzoeksrapport van CE Delft is voor de zorgvervoersector aanleiding tot een herhaald, nadrukkelijk pleidooi – of beter: een noodkreet –, voor uitstel van de BPM-oplegging voor zorgvervoerbussen. De zorgvervoersector is groot voorstander van emissieloos zorgvervoer, maar pleit voor een realistische weg ernaar toe. Pas op het moment dat dat het aanbod van elektrische (rolstoel-)bussen en de exploitatie- en aanschafkosten ervan op een realistisch en aanvaardbaar niveau liggen, kan het alternatief waarvan nu nog veel gebruik gemaakt moet worden belast worden met BPM.

The post Antwoorden staatssecretaris Snel over BPM op zorgvervoervoertuigen deugen niet appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Touringcar ook internationaal veiligste vorm van personenvervoer over de weg https://www.knv.nl/touringcar-ook-internationaal-veiligste-vorm-van-personenvervoer-over-de-weg/ Thu, 25 Jul 2019 09:39:40 +0000 https://www.knv.nl/?p=2815 De touringcar is niet alleen nationaal maar ook Europees gezien de veiligste vorm van personenvervoer over de weg. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat brancheorganisatie Busvervoer Nederland (onderdeel van KNV) liet uitvoeren door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Busvervoer Nederland ervaart de uitkomsten, zo midden in het vakantieseizoen, als een prettige steun in de rug Lees meer

The post Touringcar ook internationaal veiligste vorm van personenvervoer over de weg appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De touringcar is niet alleen nationaal maar ook Europees gezien de veiligste vorm van personenvervoer over de weg. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat brancheorganisatie Busvervoer Nederland (onderdeel van KNV) liet uitvoeren door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Busvervoer Nederland ervaart de uitkomsten, zo midden in het vakantieseizoen, als een prettige steun in de rug om de touringcarbranche verder onder de aandacht te brengen als groenste, efficiëntste en veiligste wijze van reizen over de weg.

Veiligste reisvorm

SWOV onderzocht Europees de betrokkenheid van bussen bij het totaal aantal doden en gewonden in het verkeer. Uit eerder onderzoek bleek dat nationaal gezien het risico om te overlijden als passagier van een touringcar of OV-bus een factor 15 kleiner is dan in een auto. Voor wat betreft gewonden is er zelfs een factor 17 verschil. Uit het uitgebreide onderzoek blijkt dat ook in andere Europese landen de bus goede cijfers kan overleggen en de veiligste reisvorm over de weg is.

Kerncijfers onderzoek SWOV

SWOV onderzocht ook het risico per passagier in de modaliteiten trein, vliegtuig en bus, uitgedrukt in het aantal doden per biljoen reizigerskilometers. Voor de bus bedraagt dit getal 0,32. Deze vergelijking valt in het voordeel uit van de trein (0,045) en het vliegtuig (0,054), maar een belangrijke kanttekening daarbij is dat in het onderzoek de gemiddelde bezettingsgraad voor alle bussen (OV- en touringcar) als uitgangspunt is genomen. Doordat de bezettingsgraad van touringcars veel hoger ligt dan voor OV-bussen – namelijk 40 passagiers versus 10 passagiers (cijfers van Busvervoer Nederland) –  veronderstelt SWOV het dat de cijfers voor touringcars nog gunstiger kunnen zijn. Bekijk het rapport

Internationaal

Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. ‘Nadat we het eerst al voor alleen Nederland bekeken, bevestigt dit onderzoek de brede inzetbaarheid van de touringcar, ook internationaal gezien. Naast flexibel en duurzaam is de touringcar ook nog eens bijzonder veilig. De cijfers spreken boekdelen: qua veiligheid zijn de cijfers van de touringcars zelfs vergelijkbaar met de trein en het vliegtuig, voor mij is dat geen veronderstelling meer. Het is goed om daarbij in ogenschouw te nemen dat de trein en het vliegtuig zich bewegen in voor ander verkeer vrijwel hermetisch afgesloten ruimtes, terwijl de touringcar zich beweegt in het onvoorspelbare verkeer van alledag.’

Vegter vervolgt: ‘Natuurlijk blijft de branche zich inspannen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. Busvervoer Nederland verwacht dat de uitkomsten van dit rapport overheid en gebruikers zullen overtuigen om vaker te kiezen voor de touringcar bij het maken van mobiliteitskeuzes.’

Bekijk het rapport

The post Touringcar ook internationaal veiligste vorm van personenvervoer over de weg appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie https://www.knv.nl/amsterdamse-taxibranche-neemt-maatregelen-tegen-discriminatie/ Tue, 09 Jul 2019 14:26:54 +0000 https://www.knv.nl/?p=2752 De Amsterdamse taximarkt slaat de handen ineen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) om alle vormen van discriminatie binnen de taximarkt tegen te gaan. Dit gebeurt naar aanleiding van een incident vorig jaar tijdens Pride Amsterdam, waarbij een taxichauffeur de Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz weigerde mee te nemen. Vandaag, precies een Lees meer

The post Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De Amsterdamse taximarkt slaat de handen ineen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) om alle vormen van discriminatie binnen de taximarkt tegen te gaan. Dit gebeurt naar aanleiding van een incident vorig jaar tijdens Pride Amsterdam, waarbij een taxichauffeur de Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz weigerde mee te nemen.

Vandaag, precies een maand voor Pride 2019, tekenen daarom alle Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s), Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) samen met de gemeente en de MDRA de intentieverklaring ‘discriminatievrije taximarkt’.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Amsterdam is een stad vol diversiteit. Dat maakt de stad kleurrijk, levendig en mooi. Maar dat vraagt ook dat we elkaar de ruimte geven en verschillen respecteren. Dat geldt ook voor de taximarkt in de stad. We willen dat iedereen die in Amsterdam in een taxi stapt zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Voor discriminatie is geen plaats.”

In de verklaring staan de volgende drie maatregelen:

  1. De bij TTO’s en platforms aangesloten chauffeurs worden te allen tijde op discriminatie aangesproken en worden geholpen bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
  2. Bij het signaleren van discriminatie worden passende maatregelen getroffen.
  3. De TTO’s, Uber en Viavan hebben ieder een persoon binnen hun organisatie aangewezen die de bewustwording onder de chauffeurs gaat vergroten.

Vorig jaar werd Jennifer Hopelezz geweigerd door een chauffeur van Taxi Centrale Schiphol (TCS).

Jennifer Hopelezz: “Dit was helaas geen geïsoleerd incident maar een dagelijkse realiteit voor drags, fetisjisten, transgenders en iedereen die opvalt, en dat veroorzaakt enorme woede in de LHBTQ+ gemeenschap. Ik ben blij dat dit uiteindelijk uitmondt in iets positiefs en hopelijk ervoor zorgt dat taxi’s in Amsterdam veilig zijn voor alle inwoners van deze stad.”

Gamis el Bouakili (directeur van taxibedrijf TCS): “Deze verklaring behelst waar wij voor staan en willen staan als organisatie. Het gaat in feite om het behandelen van mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dat ondertekenen we hier vandaag en die boodschap willen we uitdragen.”

The post Amsterdamse taxibranche neemt maatregelen tegen discriminatie appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” https://www.knv.nl/logistieke-alliantie-goederenvervoer-agenda-kabinet-valt-in-goede-aarde/ Fri, 05 Jul 2019 11:23:29 +0000 https://www.knv.nl/?p=2760 De 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de partijen in het bedrijfsleven en volgens infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd Lees meer

The post Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>
De 18 partijen die samen de Logistieke Alliantie* vormen, reageren instemmend op de goederenvervoeragenda van het kabinet die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het belang van logistiek voor de hele samenleving wordt volgens de partijen in het bedrijfsleven en volgens infrastructuurbeheerders steeds groter. Ontwikkelingen zoals in e-commerce, toenemend wereldwijd protectionisme en klimaatproblemen stellen het logistieke systeem in Nederland daarbij voor nieuwe uitdagingen. En met de agenda anticipeert het kabinet op dit toenemende belang.

Agenda raakt iedereen

“Met deze agenda heeft het kabinet de richting bepaald hoe we samen het logistieke systeem klaar maken voor de toekomst. Het opslaan en vervoeren van goederen gaan we met behulp van innovatie nog veiliger, efficiënter en duurzamer maken. En dat gaat ieders leven raken, want logistieke vragen spelen overal. Bij leveringen aan huis, het bevoorraden van ziekenhuizen en zorginstellingen tot aan- de afvoer van producten van en naar onze MKB-ers en industriële complexen. Of dat nu over de weg, het water, het spoor of door de lucht is. Nu komt het aan op goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de betrokken overheden in de verdere uitvoering”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.

Handel én logistiek

Vorige week presenteerde het bedrijfsleven al haar visie ‘handel en logistiek in 2040’ aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. “Deze agenda is een eerste uitwerking van het kabinet op onze oproep om het logistieke systeem in samenhang met de vraag naar logistieke diensten vanuit handels- en productiebedrijven te bezien en de impact daarvan op de samenleving. Het goede nieuws is met deze agenda het ministerie laat zien dat die denkrichting is geland. De uitwerking van deze agenda in gezamenlijke programma’s met voldoende middelen en in samenwerking met de topsector logistiek, heeft nu de hoogste prioriteit. Zo houden we samen Nederland sterk en welvarend”, besluit Lak.

* de Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs

The post Logistieke Alliantie: “goederenvervoer agenda kabinet valt in goede aarde” appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

]]>