CAO

KNV is een werkgeversvereniging. Het zijn in belangrijke mate de Algemeen Verbindend Verklaarde Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s), die maken dat rivaliserende werkgevers zich verenigen en aan één tafel blijven zitten. Vanwege haar rol bij de totstandkoming van de collectieve arbeidsvoorwaarden heeft KNV een sterke juridische deskundigheid in huis ten aanzien van arbeidsrechtelijke zaken. De geldende CAO's zijn voor leden in te zien op de betreffende sectorpagina's van deze website.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »